м. Черкаси вул. Хрещатик, 261
т. 54-36-66
email: sonechko.box@gmail.com
Завідувач Линник Ірина Миколаївна

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної
ситуації або надзвичайного стану» та статті 57-1 Закону України «Про
освіту» здобувачам освіти, які в умовах воєнного стану, надзвичайної
ситуації або надзвичайного стану в Україні чи окремих її місцевостях,
оголошених у встановленому порядку (особливий період) були вимушені
змінити місце проживання (перебування), залишити робоче місце, місце
навчання, незалежно від місця їх проживання (перебування) на час
особливого періоду гарантується організація освітнього процесу в
дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною
для його учасників.
Забезпечення державних гарантій, визначених частиною першою цієї
статті, створення безпечного освітнього середовища, організацію здобуття
освіти, освітнього процесу в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації
або надзвичайного стану (особливого періоду) у межах своєї компетенції
здійснюють:
органи виконавчої влади, органи військового командування, військові,
військово-цивільні адміністрації та органи місцевого самоврядування, їх
представники, посадові особи (керівники, голови, начальники), органи
управління (структурні підрозділи) у сфері освіти;
заклади освіти, установи освіти, наукові установи, їх засновники;
громадські об’єднання, благодійні організації та фізичні особи, які
здійснюють благодійну (волонтерську) діяльність.
З огляду на необхідність створення безпечного освітнього середовища в
закладах дошкільної освіти педагогічні та інші працівники таких закладів
повинні бути готові до здійснення заходів щодо захисту учасників освітнього
процесу, особливо вихованців, зокрема їх укриття у захисних спорудах
цивільного захисту та евакуаційних заходів, а також неухильного
дотримання алгоритму дій під час тривожної сирени.
Під час здійснення зазначених заходів керівники, педагогічні та інші
працівники закладів дошкільної освіти керуються зокрема Кодексом
цивільного захисту України.
Так, відповідно до статті 20 Кодексу цивільного захисту України (далі –
КЦЗУ), до завдань і обов’язків суб’єктів господарювання у сфері цивільного
захисту зокрема належить:
здійснення навчання працівників з питань цивільного захисту;
організація та здійснення під час виникнення надзвичайних ситуацій
евакуаційних заходів;
проведення об’єктових тренувань і навчань з питань цивільного
захисту.
Відповідно до статті 130 КЦЗУ суб’єктами господарювання
розробляються та затверджуються план реагування на надзвичайні
ситуації, а суб’єктами господарювання з чисельністю працюючого
персоналу 50 осіб і менше – інструкція щодо дій персоналу суб’єкта
господарювання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій
відповідно до Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної
системи цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 9 серпня 2017 р. № 626.
Відповідно до статті 33 КЦЗУ рішення про проведення евакуації на
об’єктовому рівні приймає керівник суб’єкта господарювання.
Відповідно до статті 32 КЦЗУ заклади дошкільної освіти, які не
забезпечені власними захисними спорудами, для захисту від деяких факторів
небезпеки, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час, та
дії засобів ураження в особливий період також використовуються споруди
подвійного призначення та найпростіші укриття.
Споруда подвійного призначення – це наземна або підземна споруда, що
може бути використана за основним функціональним призначенням і для
захисту населення.
Найпростіше укриття – це фортифікаційна споруда, цокольне або
підвальне приміщення, що знижує комбіноване ураження людей від
небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів
ураження в особливий період.
Укриття в захисних спорудах інших підприємств можливе при невеликій
віддаленості та завчасному укладанні відповідних договорів (враховується
місткість споруди, тобто, спроможність укрити відповідну кількість людей, а
також питання утримання тощо). Керівник закладу дошкільної освіти при
визначенні місць укриття опрацьовує також маршрути руху до них.
Звертаємо увагу, що окремих порядків погодження з ДСНС таких договорів
та маршрутів руху під час евакуації не визначено.
Рекомендуємо керівникам закладів дошкільної освіти під час виконання
обов’язків у сфері цивільного захисту використовувати орієнтовний План
реагування на надзвичайні ситуації вихователя закладу дошкільної освіти, що
додається.