м. Черкаси вул. Хрещатик, 261
т. 54-36-66
email: sonechko.box@gmail.com
Завідувач Коваль Галина Іванівна

Методичний вісник

http://www.dnz2.ck.ua/wp-content/uploads/2021/04/розклад-20-21.doc

http://www.dnz2.ck.ua/wp-content/uploads/2021/04/Розклад-музичних-та-фіз.занять.doc

http://www.dnz2.ck.ua/wp-content/uploads/2021/04/РОЗПОРЯДОК-ДНЯ.doc

Термін “інновація”означає оновлення процесу навчання, який спирається, головним чином, на внутрішні фактори. Запозичення цього терміна пов’язане з бажанням виділити мотиваційний бік навчання, відмежуватися від чергових “переможних методик”, які за короткий час повинні дати максимальний ефект незалежно від особливостей класу та окремих учнів, їхніх бажань, здібностей тощо.

Поняття “технологія” виникло у світовій педагогіці також як протиставлення існуючому поняттю “метод”. Недолік методу полягає в його негнучкості та статичності. Широкого поширення термін “технологія” (“технологія в освіті”) набув у 40-х рр. і був пов’язаний із застосуванням нових аудіовізуальних засобів навчання. У 60-х рр. поняття “технологія освіти” розглядалося під кутом зору програмного навчання і використання обчислювальної техніки у навчанні.

З початку 80-х рр. все більше вживається термін “педагогічні технології”. У визначенні Їхньої суті немає єдиного погляду: одні розуміють це як певну систему вказівок щодо використання сучасних методів і засобів навчання; інші цілеспрямоване застосування прийомів, засобів, дій для підвищення ефективності навчання; треті – цілісний процес визначення мети, обґрунтування плану і програми дій та навчальних методів. Кожний з цих підходів має право на існування, бо охоплює різні сторони навчального процесу. Тому існує велика кількість педагогічних технологій.

Отже, “інноваційні технології” – це цілеспрямований системний набір прийомів, засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес навчання від визначення мети до одержання результатів.

Використання інноваційних методик у роботі педагогів ДНЗ № 2 “Сонечко”

 

Коректурні таблиці – це інформаційно-ігрове поле з різною кількістю клітинок (від 9 до 25), заповнених предметними картинками (цифрами або буквами; цифрами і буквами; символами чи знаками, геометричними фігурами). Картинки добирають за змістом тематично. Тематична палітра коректурних таблиць може бути досить широкою. Вона майже не змінюється в різних вікових групах, розширюється лише змістове наповнення та урізноманітнюються зв’язки між елементами теми.

Мета роботи з коректурними таблицями: допомогти дітям усвідомити системність, цілісність реально мінливого світу, підвести до елементарного розуміння загальних законів буття, про взаємозв’язок усього суттєвого. Максимально реалізувати пізнавальну активність дітей під час дослідницької роботи та сприяти формуванню компетентності, активності, ініціативності, креативності, самостійності. Оптимізувати навчально-пізнавальну діяльність завдяки унаочненню послідовності пошуково-орієнтувальних дій. Спонукати дітей творити, обмінюватися думками та міркуваннями, висловлювати свої пропозиції, дивування, милування пов’язані зі сприйманням чогось нового.

Методика Н.Гавриш використання коректурних таблиць

Розвиток творчої уяви у дітей (методика Л.Фесюкової)

Це оригінальна методика роботи з казкою з використанням нетрадиційного підходу до навчання. Нетрадиційно – це означає навчити дітей оригінально, незвично, по-своєму не тільки сприймати зміст казки, але й творчо перетворювати хід подій, придумувати різні кінцівки, вводити непередбачувані ситуації, змішувати декілька сюжетів в один… Це допомагає зрозуміти дорослому і дітям що в казці добре, а що погано, створити нову ситуацію, де герої змінилися б на краще. В своїй методиці Л.Фесюкова широко використовує методи ТРВЗ.

                                                           Пізнавальний розвиток дошкільнят  в процесі пошуково-дослідницької діяльності

Пошуково-дослідницька діяльність дітей – це така організація дітей, під час якої шляхом самостійних відкриттів, розв’язання проблемних завдань, наочно-перетворюючих дій, дитина засвоює нові знання, вміння, навички взаємодії з природою. Отже, дитина вчиться, пізнає навколишній світ. Пошуково-дослідницька  діяльність сприяє створенню активної пізнавальної діяльності в дітей, поглиблює весь процес розвитку дитини, формує системні та глибокі знання про навколишній світ.Під впливом пошукової діяльності у дітей розвиваються елементи самостійного творчого мислення.

Основні форми роботи, в процесі яких вихователі проводять пошуково-дослідницьку діяльність з дітьми: заняття різних видів, спостереження, дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі ігри, екскурсії в природне і соціальне довкілля, гурткова робота, досліди та експериментування, індивідуальна робота. Пошуково-дослідницька діяльність сприяє удосконаленню пам’яті дітей, активізації їхніх розумових процесів. А отже, у дітей накопичується досвід розумових дій та операцій.

Логічні блоки Дьєнеша

Ігри з блоками Дьєнеша на наочній основі знайомлять дітей з формою, кольором та розміром об’єкту, з елементарними математичними уявленнями. Вправи з цим матеріалом розвивають у дітей логічне та аналітичне мислення (аналіз, порівняння, класифікацію, узагальнення), творче мислення, а також пам’ять, увагу, уяву. Граючись з блоками Дьєнеша дитина виконує різноманітні предметні дії: групує за ознакою, викладає певні ряди дотримуючись алгоритму і т.д. Ігри з блоками Дьєнеша сприяють розвитку довільності (уміння грати за правилами та виконувати інструкції), наочно-образного мислення, активного словника, пізнавальної активності, ігрової діяльності, мови, уваги, навичок спілкування і партнерства, сформованості сенсорних еталонів кольору, розміру та форми, сприйняття, комбінаторних здібностей, необхідних для шкільного навчання навичок, абстрактного мислення, сенсомоторної координації.

http://www.dnz2.ck.ua/wp-content/uploads/2021/04/В.Воскобович.pdf

http://www.dnz2.ck.ua/wp-content/uploads/2021/04/Здоровязберігаючі-технології-в-дошкільній-освіті-України.pdf

http://www.dnz2.ck.ua/wp-content/uploads/2021/04/Катерина-Крутій-Технологія-Тека.pdf

http://www.dnz2.ck.ua/wp-content/uploads/2021/04/Крутій-К.Л.-STREAM-лабораторія-в-ЗДО.pdf

http://www.dnz2.ck.ua/wp-content/uploads/2021/04/математика-для-дітей.pdf

http://www.dnz2.ck.ua/wp-content/uploads/2021/04/Методика-Т.О.Ткаченко-1.pdf

http://www.dnz2.ck.ua/wp-content/uploads/2021/04/презентація-Вчимо-дітей-розповідати.pdf

http://www.dnz2.ck.ua/wp-content/uploads/2021/04/Теорія-розвитку-винахідницьких-завдань-за-Г.Альтшуллером.pdf

http://www.dnz2.ck.ua/wp-content/uploads/2021/04/Технологія-художнє-слово-і-дитяче-мовлення-Н.В.Гавриш.pdf

http://www.dnz2.ck.ua/wp-content/uploads/2021/04/Методичні-рекомендації-до-Базового-компоненту-дошкільної-освіти.pdf

В історії завжди залишаться імена, які з гордістю вимовляє людство, до яких належить й ім’я великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка.

Весь свій могутній талант він присвятив служінню народові.

І сьогодні, живучи у вільній незалежній державі, ми з гордістю згадуємо Великого Кобзаря!

Основним пріоритетом розвитку освіти сьогодні стає його особистісно орієнтована спрямованість. Завдання вихователя полягає не в передачі готових знань і умінь, а у створенні умов для розвитку особистості дитини.

Технологія розвитку критичного мислення є оптимальною методикою для вирішення даної задачі. Працюючи в режимі даної технології, вихователь перестає бути головним джерелом інформації, і використовуючи прийоми цієї технології, перетворює навчання  в спільний і цікавий пошук.

Це питання розглядалося під час семінару.

 

Розвивати критичне мислення у дітей можна за допомогою таких п’яти простих способів.

П’ять інструментів розвитку критичного мислення у дітей

1. Питайте та спостерігайте

Часом ми звикаємо постійно казати дітям про те, що їм треба робити, і до дрібниць пояснюємо будь-які цікаві для них теми. Однак найефективніша стратегія розвитку мислення передбачає постановку відкритих запитань («Як ти думаєш, чому він вчинив саме так?») і спостереження («Дивовижно, подивися, як розквітає це дерево»). Коли розмова відкрита, дитині доводиться більше думати. Образно кажучи, ви кидаєте дитині м’яч, а вона пасує його назад.

2. Питайте: «Звідки ти це знаєш?»

Це просте запитання допомагає дітям усвідомити їх власну здатність міркувати. Як тільки ваша дитина пояснить, звідки й чому вона знає що-небудь, прийміть її інформацію та продовжуйте ставити запитання, що розкриватимуть її припущення. Навіть якщо ваша дитина щось розуміє неправильно, ваші запитання допоможуть їй дійти істини. Якщо казати дітям, що вони помиляються, це одразу ж паралізує їх мислення.

3. Обговорюйте переконливі й непереконливі аргументи

У міру дорослішання дітей оточуючі люди постійно будуть наводити їм аргументи і в чомусь переконувати — по телебаченню, у журналах, на дитячому майданчику й навіть удома. Тому якщо інша дитина на перерві наказує вашій дитині віддати їй гроші, бо «так тут заведено», допоможіть своїй дитині сформулювати, чому такий аргумент поганий.

4. Повторюйте: інформація не є істиною

Інформація — це просто інформація, лише люди можуть перетворити її на знання. Коли ваша дитина перейде в середні класи й візьметься за вирішення складніших завдань, допоможіть їй зрозуміти, що жоден веб-сайт, телевізійна передача або стаття самі по собі не можуть дати їй повну та правдиву інформацію про питання, які її цікавлять. Як тільки ваша дитина почне детальне вивчення й дослідження, допоможіть їй визначитись і вибрати потрібні джерела. Попросіть сформувати її власну точку зору, засновану на доказах, а не тільки на емоціях.

5. Проявляйте повагу до опонентів

Якщо ви не згодні з позицією або думкою іншої людини, поясніть, чому ви не згодні, але намагайтесь не ображати опонента. Демонструйте повагу до людей, чиї ідеї відрізняються від ваших, тоді це допоможе дитині зрозуміти, що можна мислити критично і при цьому успішно соціально взаємодіяти з іншими людьми.